Kylmälaitehuolto ja jäähdytyslaitehuolto Humppilasta

Kylmäkeskus Sami Oy:n palveluihin kuuluvat jäähdytys- ja kylmälaitehuolto. Jos kylmä- tai jäähdytyslaitteeseesi tulee vika, soita meille numeroon 040 074 1214, niin saat avun välittömästi. Sopimusasiakkaillemme tarjoamme ympärivuorokautisen huoltopäivystyksen. Jos huollon tarve ei ole akuutti, voit tilata huollon näiden verkkosivujen lomakkeella. Palvelemme Humppilan seudulta aina Turkuun ja Tampereelle saakka.

Turvaudu kylmälaitehuollon kokeneeseen ammattilaiseen!

Nopealla palvelulla ehkäistään suuret vahingot

Nopean huoltopalvelumme avulla voimme ehkäistä aineelliset vahingot. Huoltopalvelumme tavoitteena on estää kylmälaitteissa esiintyvät viat, kuten kylmäainevuodot ja kompressorivauriot.


Vuoden 2002 alussa voimaan astui laki, joka koskee pätevyysvaatimusta jäähdytyslaitteita huoltaville yrityksille. Laki velvoittaa laitteen omistajaa teettämään vuosittain kylmäainetarkastuksen. Kylmäkeskus Sami
Oy:llä on viimeisimmän lain edellyttämät pätevyydet.

Kylmälaitteiden omistajille – hyvä tietää

Ympäristöhallinnon verkkosivuille on koottu tietoa F-kaasua sisältävän laitteen omistajille. Omistajiin kohdistuu velvollisuuksia. Tutustu materiaalin ympäristöhallinnon sivuilla.


Noudatamme Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry:n toimitusehtoja kylmä-, pakaste-, lämpöpumppu- ja ilmastoinninjäähdytyslaitosten huolto- ja
korjaustoiminnassa. Tutustu kylmäalan huolto- ja korjausehtoihin!

Otamme vastaan huoltotilauksia

Jos kylmä- tai jäähdytyslaitteessasi on vika, tavoitat meidät nopeiten puhelimitse numerosta 040 074 1214. Saat avun välittömästi. Sopimusasiakkaillemme tarjoamme 24/7-huoltopäivystyksen. 


Jos huoltotarpeesi ei ole kiireellinen, voit tehdä huoltotilauksen kätevästi verkkosivujen lomakkeella. Vastaamme sinulle pikimmiten tarkan ajankohdan sopimiseksi!

Tilaa kylmälaitehuolto meiltä

F-kaasuihin perustuvien kylmälaitosten haltijan muistilista


1 Teetä kylmäalan työt (asennukset, huollot, vuototarkastukset) vain yrityksillä ja henkilöillä, jotka ovat rekisteröityneet asianmukaisesti Tukesin ylläpitämään rekisteriin.


2 Teetä lakisääteiset vuototarkastukset
Vasta asennetut kylmälaitteet ja lämpöpumput on tarkastettava vuotojen varalta välittömästi niiden käyttöönoton jälkeen. Tämän jälkeen laitteiden tarkastusvälin pituus riippuu ns. CO2-ekvivalenttitonneina lasketuista kylmäainetäytöksistä seuraavasti

Kylmäainetäytös CO2-ekvivalenttitonneissa

Vuototarkastusväli **
5* … < 5012 kk
50 … < 5006 kk
≥ 5003 kk


* F-kaasuasetuksen 2 artiklan kohdan 11 vaatimukset täyttäviä ja valmistajan tehtaallaan ilmatiiviiksi merkitsemiä <10 tn CO2-ekv. sisältäviä laitteita ei tarvitse vuototarkastaa.

** Tarkastusväli voidaan pidentää kaksinkertaiseksi, mikäli käytössä on havaitusta vuodosta hälytyksen antava vuodonilmaisujärjestelmä.

3 Varmista laitoksesi ajantasaisuus koskien vuodonilmaisujärjestelmää. Kylmälaitteet ja -laitokset, joissa yksittäisen kylmäainepiirin täytösmäärä on vähintään 500 CO2-ekv.tonnia on varustettava vuodonilmaisujärjestelmällä riippumatta siitä, milloin laitteet on asennettu. Vuodonilmaisujärjestelmien toiminta on tarkastettava kerran vuodessa


Siihen asti, kunnes vuodonilmaisujärjestelmä on asennettu, tulee em. rajan ylittävissä laitoksissa noudattaa 3 kk tarkastusväliä (kts. kohta 2)

4 Mahdolliset vuodot on korjautettava viipymättä. Vuotojen korjaamisen jälkeen laitteet ja laitteistot on tarkastettava vuotojen varalta uudelleen yhden kuukauden kuluessa korjauksesta.

5 Kaikista vuototarkastusten piiriin kuuluvista kylmälaitteista on löydyttävä huolto- ja tarkastuspöytäkirja, josta käy ilmi
  • laitteen sisältämän kylmäaineen tyyppi ja määrä
  • tarkastusten päivämäärät ja tulokset
  • lisätyn ja poistetun kylmäaineen määrä
  • tarkastuksen suorittaneen yrityksen nimi ja muut tunnistetiedot (Tukes-numero).
  • Jos laite on poistettu käytöstä, kylmäaineiden talteenottamista ja loppukäsittelyä varten toteutetut toimenpiteet

Laitteen haltijan tulee säilyttää em. kirjanpito vähintään 5 vuoden ajan. Myös huollot ja tarkistukset suorittaneen huoltoyrityksen on säilytettävä vastaavat tiedot 5 vuoden ajan.
Huolto- ja tarkastuspäiväkirja on pyydettäessä näytettävä valvontaviranomaiselle.

Laitteen yhteydessä tulee olla myös ilmoitus (huoltotarra) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu.