Ajankohtaista

Tältä sivulta voit lukea Kylmäkeskus Sami Oy:n, yhteistyökumppaneidemme sekä jäähdytyslaitealan uusista ja ajankohtaisista asioista. Jos sinulla on kysyttävää uutisista tai muista tuotteista tai palveluistamme, ota yhteyttä!

Yhteystietomme

Kylmäkeskus Sami Oy ja MV-Jäähdytys ovat yhdistäneet voimansa

 

07.12.2023 

 

 

Sisarukset Tufan Sami ja Sema Isotalo ovat tehneet menestyksekästä työtä Kylmäkeskus Samin johdossa jo toisessa sukupolvessa. Myös yrityskaupan jälkeen he jatkavat tehtävissään, ja kehittävät yritystä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtien MV-Jäähdytys tukenaan.

MV-Jäähdytys on sopinut yrityskaupasta humppilalaisen Kylmäkeskus Sami Oy:n kanssa 30.11.2023. Yrityskaupan myötä MV-Jäähdytys vahvistaa entisestään jäähdytys- ja lämmitysratkaisujen palveluitaan Kanta-Hämeessä ja sen ympäristössä. 

-Kylmäkeskus Samin toiminnassa huokuu ammattimaisuus, tahtotila liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä aito halu huolehtia henkilöstöstä ja asiakkaista, sanoo MV-Jäähdytyksen toimitusjohtaja Ilpo Mäkelä ja jatkaa: 

-Perheyhtiötaustan lisäksi huomasimme paljon yhtäläisyyttä arvoissamme, mikä on luonut erittäin luontevan pohjan yhteistyölle. 

 

Mahdollisuudet lisääntyvät

 

Yrityskaupan myötä Kylmäkeskus Sami Oy:n johtajat Tufan Sami ja Sema Isotalo sekä yrityksen 17 työntekijää liittyvät MV-Jäähdytyksen tiimiin ja jatkavat nykyisissä tehtävissään. Kasvavien resurssien avulla MV-Jäähdytys ja Kylmäkeskus Sami pystyvät panostamaan yhä voimakkaammin jäähdytys- ja lämmityspalveluiden kehittämiseen.

-Olemme olleet aluksi pieni perheyritys, mutta kasvaneet pikkuhiljaa, kertoo Kylmäkeskus Samin toimitusjohtaja Tufan Sami ja jatkaa:

-Meillä on todella vahva tahtotila kehittää ja kasvattaa yritystä myös tulevaisuudessa, ja olemme jo pidemmän aikaa pohtineen mahdollista yhteistyökumppania siihen tueksi. Nyt löytyi erinomainen kumppani, jonka kanssa jaamme samat arvot. 

-Lisäksi meillä on MV-Jäähdytyksen kanssa samanlaisia ajatuksia kylmäalasta, ja siitä, miten haluamme alalla toimia, joten yhteinen sävel löytyi lopulta nopeasti, talousjohtaja Sema Isotalo lisää.

Kun kaksi vahvaa yritystä yhdistävät voimansa, mahdollisuudet lisääntyvät. Lähes 20 vuotta Kylmäkeskus Samin toimitusjohtajana toiminut Tufan Sami uskoo yhteistyön lisäävän tietotaitoa puolin ja toisin:

– Tunnelmat yhteistyöstä ovat todella odottavaiset. Odotamme voimien yhdistämiseltä paitsi kasvua myös uusia näkökulmia. Haluamme oppia ja kehittyä sekä jakaa myös omaa osaamistamme MV-Jäähdytykselle, Sami tiivistää

 

Lisätietoja:

Tufan Sami
Toimitusjohtaja
Kylmäkeskus Sami Oy
+358 40 578 1552
sami@kylmakeskussami.fi
kylmakeskussami.fi
Ilpo Mäkelä
Toimitusjohtaja
MV-Jäähdytys Oy
+358 50 4088 308
ilpo.makela@mv-jaahdytys.fi
mv-jaahdytys.fi

Avoin työhakemus
28.5.2021

* Pakolliset kentät

Minuun saa ottaa yhteyttä

F-kaasuihin perustuvien kylmälaitosten haltijan muistilista

 

1 Teetä kylmäalan työt (asennukset, huollot, vuototarkastukset) vain yrityksillä ja henkilöillä, jotka ovat rekisteröityneet asianmukaisesti Tukesin ylläpitämään rekisteriin.


2 Teetä lakisääteiset vuototarkastukset
Vasta asennetut kylmälaitteet ja lämpöpumput on tarkastettava vuotojen varalta välittömästi niiden käyttöönoton jälkeen. Tämän jälkeen laitteiden tarkastusvälin pituus riippuu ns. CO2-ekvivalenttitonneina lasketuista kylmäainetäytöksistä seuraavasti

Kylmäainetäytös CO2-ekvivalenttitonneissa

Vuototarkastusväli **
5* … < 5012 kk
50 … < 5006 kk
≥ 5003 kk


* F-kaasuasetuksen 2 artiklan kohdan 11 vaatimukset täyttäviä ja valmistajan tehtaallaan ilmatiiviiksi merkitsemiä <10 tn CO2-ekv. sisältäviä laitteita ei tarvitse vuototarkastaa.

** Tarkastusväli voidaan pidentää kaksinkertaiseksi, mikäli käytössä on havaitusta vuodosta hälytyksen antava vuodonilmaisujärjestelmä.

3 Varmista laitoksesi ajantasaisuus koskien vuodonilmaisujärjestelmää. Kylmälaitteet ja -laitokset, joissa yksittäisen kylmäainepiirin täytösmäärä on vähintään 500 CO2-ekv.tonnia on varustettava vuodonilmaisujärjestelmällä riippumatta siitä, milloin laitteet on asennettu. Vuodonilmaisujärjestelmien toiminta on tarkastettava kerran vuodessa


Siihen asti, kunnes vuodonilmaisujärjestelmä on asennettu, tulee em. rajan ylittävissä laitoksissa noudattaa 3 kk tarkastusväliä (kts. kohta 2)

4 Mahdolliset vuodot on korjautettava viipymättä. Vuotojen korjaamisen jälkeen laitteet ja laitteistot on tarkastettava vuotojen varalta uudelleen yhden kuukauden kuluessa korjauksesta.

5 Kaikista vuototarkastusten piiriin kuuluvista kylmälaitteista on löydyttävä huolto- ja tarkastuspöytäkirja, josta käy ilmi
  • laitteen sisältämän kylmäaineen tyyppi ja määrä
  • tarkastusten päivämäärät ja tulokset
  • lisätyn ja poistetun kylmäaineen määrä
  • tarkastuksen suorittaneen yrityksen nimi ja muut tunnistetiedot (Tukes-numero).
  • Jos laite on poistettu käytöstä, kylmäaineiden talteenottamista ja loppukäsittelyä varten toteutetut toimenpiteet

Laitteen haltijan tulee säilyttää em. kirjanpito vähintään 5 vuoden ajan. Myös huollot ja tarkistukset suorittaneen huoltoyrityksen on säilytettävä vastaavat tiedot 5 vuoden ajan.
Huolto- ja tarkastuspäiväkirja on pyydettäessä näytettävä valvontaviranomaiselle.

Laitteen yhteydessä tulee olla myös ilmoitus (huoltotarra) siitä, milloin laite on viimeksi tarkastettu.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden tarkastusvälit ja niitä vastaavia kylmäainemääriä: EU:n F-kaasuasetus ja vuotarkastukset

13.7.2017

Vuoden 2015 alusta noudatettu EU:n uuden F-kaasuasetuksen (N:o 517/2014) tavoitteena on ohjata kylmäalan teollisuutta asteittain ilmakehän lämmitysvaikutukseltaan voimakkaista F-kaasuista kohti ympäristölle vähemmän haitallisia vaihtoehtoja. Asetuksen tavoitteena on suojella ympäristöä haitallisilta F-kaasuilta ja saavuttaa 60 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.

Vuototarkastuksen osalta lainsäädäntö muuttui tarkastustiheyden määrittävien rajojen suhteen. Aikaisempien kg-määräisten rajojen asemasta vuototarkastusväli määräytyy nyt kunkin kylmäaineen suhteellisesta lämmitysvaikutuksesta eli GWP-arvosta johdetun hiilidioksidiekvivalenttitonniluvun mukaan.

Pelkistettynä rajat ovat:

  • väh. 5 t CO2-ekv., mutta alle 50 t CO2-ekv.: tarkastus vuoden välein
  • väh. 50 t CO2-ekv. mutta alle 500 t CO2-ekv.: tarkastus puolen vuoden välein 
  • väh. 500 t CO2-ekv.: tarkastus kolmen kuukauden välein, pakollisella vuotohälyttimellä 6 kk
  • Jos laitteistossa on vuotohälytin, tarkastusväli on kaksinkertainen. 500 CO2-ekv. tonnin kohdalla vuotohälytin on pakollinen.


CO2-ekvivalenttitonnimäärä lasketaan kertomalla laitteen sisältämän F-kaasun määrä (tonneina, esim. 1 kg = 0,001 t) sen sisältämän F-kaasun GWP-arvolla. Alla olevassa kuvassa on tarkastusvälejä muutamalla yleisellä F-kaasulla tai seoksella.

Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden tarkastusvälejä ja niitä vastaavia kylmäainemääriä (taulukko).

Lisätiedot:
F-kaasua sisältävän laitteen omistajan velvollisuudet.

R404A/507A poistuu pikkuhiljaa markkinoilta


3.7.2017

R404A/507A tulee poistumaan markkinoilta pikkuhiljaa, mikä vaikuttaa kylmäaineen saatavuuteen ja sitä kautta myös sen hintaan.

Uusissa laitteissa R404A:n käytöstä luopumista kannattaa jo harkita vakavasti ja siirtyä käyttämään matalamman GWP:n kylmäaineita.

Keskilämpötilakohteissa R404A voidaan korvata R448A/R449A:lla. Jäähdytysteho säilyy koko lailla ennallaan ja hyötysuhde paranee. GWP-muutos on 3920 → 1386/1397.

R404A voidaan korvata matalan höyrystymislämpötilan kohteissa R448A/R449A:lla, jäähdytysteho pienenee 10-15%, mutta hyötysuhde paranee. GWP- muutos on 3920 → 1386/1397.

R134a voidaan korvata keskilämpötilakohteissa R513A:lla. Jäähdytysteho ja hyötysuhde pysyvät koko lailla ennallaan. GWP-muutos on 1430 → 631.


Myös seoskylmäaineiden R442A, R422D, R417A, R437A, R407A, ISCEON89 saanti loppuu tai tulee vaikeutumaan lähitulevaisuudessa.

Huoltokielto GWP ≥ 2500 F-kaasuilla 1.1.2020 alkaen

Asetuksella kielletään 1.1.2020 alkaen hyvin korkean lämmitysvaikutuksen (GWP ≥ 2500) F-kaasujen käyttö täytöskooltaan yli 40 hiilidioksidiekvivalenttitonnin kylmälaitteiden huollossa. Regeneroituja tai kierrätettyjä aineita saa kuitenkin käyttää 31.12.2029 asti.

Yleisimmistä käytössä olevista aineista huoltokielto koskee esim. R-404a:ta (GWP=3922) sisältäviä kylmälaitteita, joiden täytös on vähintään 10,2 kg. Huoltokiellosta sallitaan poikkeus aineille, joiden käyttötarkoituksena on maanpuolustus, ja laitteille, joiden tarkoitus on jäähdyttää tuotteet alle -50 °C lämpötilaan.

Kylmäkeskus Sami Oy:stä Humppilan Vuoden yrittäjä 2014

31.12.2014

Hämeen Yrittäjät palkitsi Kylmäkeskus Sami Oy:n Ersoy ja Tufan Samin vuoden 2014 Humppilan Vuoden yrittäjänä. Kiitämme palkinnosta ja jatkamme lujaa ja
luotettavaa yrittämistä tulevaisuudessakin!

Humppilan Putkiasennus Oy:n omistaja vaihtuu

31.12.2014

Kylmäkeskus Sami Oy sekä Forssalainen ilmastointi alan yritys Air-Tikki Oy ostivat kesällä 2011 Forssan talousalueella pitkään toimineen Humppilan Putkiasennus Oy:n yritystoiminnan. Vahvan osaamisen ja ammattitaidon kautta voimme nyt tarjota asiakkaillemme entistä monipuolisempia ja laajempia palveluita yhdestä osoitteesta, Humppilan Putkiasennus Oy toimii samoissa tiloissa Kylmäkeskus Samin kanssa.

Humppilan Putkiasennus Oy, Ylikauppilantie 2 31640 Humppila, puh. 040 865 6873 tai 050 048 5876

HCFC-kylmäaineiden käytön lopettaminen

31.12.2014

HCFC-yhdisteet, eli osittain halogenoidut hiilivedyt (esim. kylmäaine R22), ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja ja niillä on myös otsonikerrosta tuhoavaa vaikutusta. EU:n otsoniasetus 1005/2009 asettaa aikataulun HCFC-yhdisteistä luopumiselle. Uusien HCFC-aineiden käyttö on ollut kiellettyä vuodesta 2010 lähtien. Vuoden 2014 loppuun asti vanhojen kylmälaitteiden huollossa on sallittua käyttää kierrätettyjä tai regeneroituja HCFC-aineita. Tällöin aineen alkuperä on oltava jäljitettävissä ja tiedot siitä on kirjattava laitteen huoltopäiväkirjaan. HCFC-yhdisteiden käyttö huollossa on kokonaan kielletty 1.1.2015 lähtien.

Jos kylmälaiteliikkeen asiakkaalla on HCFC-yhdisteitä käyttäviä laitteita, olisi hyvä muistuttaa laitteen haltijaa tai omistajaa voimassa olevista rajoituksista ja tulevasta käyttökiellosta. Huoltoa tarvitsevat laitteet on joko uusittava ennen vuotta 2015 tai niissä käytettävä kylmäaine on vaihdettava johonkin sallittuun kylmäaineeseen. Kylmäaineen vaihtoon liittyy usein käytännön ongelmia, jotka johtuvat aineiden erilaisista kemiallisista tai fysikaalisista ominaisuuksista.

Nämä voivat lisätä vuotoja, heikentää laitteen hyötysuhdetta ja energiatehokkuutta, ja pahimmillaan rikkoa laitteen tai sen osan. HCFC-laitteet ovat usein myös teknisen elinkaarensa loppupuolella. Näistä syistä voi olla kannattavampaa uusia koko laitteisto ennemmin kuin vaihtaa kylmäainetta.

HCFC-aineista siirrytään usein F-kaasujen käyttöön. F-kaasuja säätelee tällä hetkellä EU:n F-kaasuasetus 842/2006 ja valtioneuvoston asetus 452/2009. F-kaasujen tuotannon ja käytön uusista rajoituksista neuvotellaan parhaillaan sekä kansainvälisen ilmastosopimuksen että otsonikerroksen suojelua säätelevän Montrealin pöytäkirjan neuvotteluissa. On todennäköistä, että F-kaasuihin kohdistuu tulevaisuudessa entistä enemmän rajoituksia. Uusia laitteita hankittaessa kannattaa selvittää mahdollisuus siirtyä ns. luonnollisia kylmäaineita käyttäviin laitteisiin. Luonnollisia kylmäaineita ovat mm. ammoniakki, hiilidioksidi ja halogenoimattomat hiilivedyt, kuten propaani ja butaani. Luonnollisten kylmäaineiden ilmastonlämmityspotentiaali (GWP, Global Warming Potential) on hyvin pieni verrattuna F-kaasuihin.

Lähde: Tukes