Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden tarkastusvälit ja niitä vastaavia kylmäainemääriä

EU:n F-kaasuasetus ja vuotarkastukset

Vuoden 2015 alusta noudatettu EU:n uuden F-kaasuasetuksen (N:o 517/2014) tavoitteena on ohjata kylmäalan teollisuutta asteittain ilmakehän lämmitysvaikutukseltaan voimakkaista F-kaasuista kohti ympäristölle vähemmän haitallisia vaihtoehtoja. Asetuksen tavoitteena on suojella ympäristöä haitallisilta F-kaasuilta ja saavuttaa 60 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.

Vuotatarkastuksen osalta lainsäädäntö muuttui tarkastustiheyden määrittävien rajojen suhteen. Aikaisempien kg-määräisten rajojen asemasta vuotarkastusväli määräytyy nyt kunkin kylmäaineen suhteellisesta lämmitysvaikutuksesta eli GWP-arvosta johdetun hiilidioksidiekvivalenttitonniluvun mukaan.
Pelkistettynä rajat ovat:

väh. 5 t CO2-ekv., mutta alle 50 t CO2-ekv.: tarkastus vuoden välein
väh. 50 t CO2-ekv. mutta alle 500 t CO2-ekv.: tarkastus puolen vuoden välein
väh. 500 t CO2 -ekv.: tarkastus kolmen kuukauden välein, pakollisella vuotohälyttimellä 6kk
Jos laitteistossa on vuotohälytin, tarkastusväli on kaksinkertainen. 500 CO2-ekv. tonnin kohdalla vuotohälytin on pakollinen.
CO2-ekvivalenttitonnimäärä lasketaan kertomalla laitteen sisältämän F-kaasun määrä (tonneina, esim. 1 kg = 0,001 t) sen sisältämän F-kaasun GWP-arvolla. Alla olevassa kuvassa on tarkastusvälejä muutamalla yleisellä F-kaasulla tai seoksella.


Fluorattuja kasvihuonekaasuja sisältävien laitteiden tarkastusvälejä ja niitä vastaavia kylmäainemääriä:Lisätiedot:


Ymparisto.fi - F-kaasua sisältävän laitteen omistajan velvollisuudet

0
Feed

Jätä kommentti