Säännöllisillä huolloilla säästöä ja toimintavarmuutta

20.6.2016

Jäähdytysjärjestelmän ennakoivalla huollolla autamme Sinua säästämään energiaa ja rahaa, niin suorissa kuin välillisissäkin kuluissa. Ammattitaitoinen henkilökunta ehkäisee ikäviä yllätyksiä ja varmistaa järjestelmän häiriöttömän toiminnan. Myös lainsäädäntö edellyttää jäähdytysjärjestelmien määräaikaisia huoltotoimia, joiden tiheyden määrää kylmäaineen tyyppi ja sen määrä laitteistossa. Vuototarkastusten teettäminen on kylmälaitteen omistajan tai haltijan vastuulla. Sen saa tehdä vain Tukesin asianomaiseen rekisteriin merkitty kylmäliike.

Tukesin ylläpitämän rekisterin löydät tästä linkistä: http://rekisterit.tukes.fi/fi/Urakoitsijat/

Tarkastukset F-kaasuasetuksessa (EY842/2006):

Kylmäainetäytös:                    Vuototarkastusväli:

3 - <30 kg                               12 kk

30 - <300 kg                             6 kk

>300 kg                                    3 kk

Uuden F-kaasuasetuksen soveltaminen alkoi 1.1.2015. Vuosittain tehtävät lakisääteiset vuototarkastukset muuttuvat CO2-ekvalenttitonniperusteisiksi. Yhden tarkastuksen raja 3 kg muuttuu 5 CO2-ekvalenttitonniksi, kahden tarkastuksen raja 30 kg 50 CO2-ekvalenttitonniksi ja neljää tarkastusta edellyttänyt 300 kg:n raja 500 CO2-ekvalenttitonniksi. Uusia rajoja vastaavat kg-määräiset täytökset saadaan jakamalla em. CO2-ekvalenttitonnimäärät kylmäaineen GWP-arvolla.

Laajimmin käytössä olevien aineiden uudet rajat:

Kylmäaine:     GWP:     5t CO2-ekv:     50t CO2-ekv:     500t CO2-ekv:

R-134a           1430       3,5 kg              35 kg                350 kg

R404A            3922       1,3 kg             12,7 kg              127 kg

R-407C           1777       2,8 kg             28,1 kg              281 kg

R-410A           2088       2,4 kg             24 kg                 240 kg

Ota yhteyttä ja tilaa huolto jäähdytyslaitteillesi!

Suosittele meitä

Ylikauppilantie 2, HUMPPILA

Yhteystiedot

Kylmäkeskus Sami Oy
Ylikauppilantie 2
31640
HUMPPILA
info@kylmakeskussami.fi
www.kylmakeskussami.fi